Bez opłaty wpisowej!
Bez umowy długoterminowej!

Karnety

 

Wejście jednorazowe – 28 zł

4 wejścia (miesiąc) – 75 

8 wejść (miesiąc) – 139 zł   

12 wejść (miesiąc) – 155 zł 

karnet poranny (do 16:00) – 149 zł  

Student/Senior* (miesiąc)  – 139 zł  

Open 2 tygodnie – 89 zł  

Open (miesiąc) – 165 zł   
Open (2 miesiące) – 279 zł   

Open (3 miesiące) – 399 zł  

 

Trening personalny – szczegóły pod nr tel. 730 073 006
oraz w recepcji

student – osoba poniżej 26 roku życia / senior – osoba powyżej 60 roku życia